අපගේ සේවාවන්

සේවාවන්

භාණ්ඩ හුවමාරු සේවා

භාණ්ඩ හුවමාරු සේවා

ශ්‍රී කාගෝ අප, ඔබගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සපිරෙන ලෙස සේවා විසදුම් ලබාදීමට බැදී සිටිමු. ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කරුවෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු කොරියාව් අතර FCL , LCL , breakbulk වශයෙන් මුහුදු මාර්ගික භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සිදු කරනු ලබන්නෙමු .ජාත්‍යන්තර නීතී රාමුවලට යටත්ව අපගේ ක්ෂේත්‍රයේ දැනුම සහ පළපුරුද්ද මගින් අඩු දින ගණනකින් ඉතාමත් පහසු සහනදායි මිලට, නම්‍යශීලී හා සුරක්ෂිත භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවාවක් ඔබට සුරතට පත් කිරීම අමගේ අරමුණයි.

  • භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සේවා අතර සාදාරණ සහ සහනදායි මිල.
  • ඔබගේ භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම සඳහා ඇසුරුම් බහලුම් සහනදායි මිලට අපගෙන් ලබා ගත හැක .
  • ඔබගේ භාණ්ඩ සතියේ දින වල පැය 24 පුරා භාර ගැනීමේ සහ කොරියාව පුරා විහිදුනු එකතු කිරීමේ පුළුල් ජාලයක් අප සතුවීම.
  • ඔබගේ භාණ්ඩ බෙදාහැරීම නිමවන තුරු සම්පූර්ණ රක්ෂණාවරනයකට යටත් වීම.
  • භාණ්ඩ ගබඩා කිරීමට නවීනතම සහ ආරක්‍ෂිත ගබඩා පහසුකම්.
  • භාණ්ඩ හැසිරවීමේදී නවීනතම ක්‍රමෝපායන් භාවිතය.
  • අඩුම දින ගණනකින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන කාර්යක්ෂම නැව් සේවාවන් යොදා ගැනීම .
  • අත්‍යවශය විටෙක ගුවන් ප්‍රවාහන සේවා .

 

භාණ්ඩ බහාලුම් වල ප්‍රමාණයන් :-

අපිට කතාකරන්න

නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන

ප්‍රමිතියක් සහිත ගුණාත්මක කොරියානු භාණ්ඩ අඩුම මිලට අපෙන්

ශ්‍රී කාගෝ සමග දැන් ඔබට කොරියාවේ නිෂ්පාදිත ඉහළ තත්වයේ භාණ්ඩ පහසු සහ ඔබගේ ආදායමට සරිලන ඉතා සාදරණ මිලට ලංකාවේදීම ලබාගත හැක. ඒ සමගම ඔබ මිල දී ගන්නා භාණ්ඩ ඔබගේ නිවසටම ප්‍රවාහනය කර දීමද අප විසින් කරනු ලැබේ. මේ නිසා ඔබට කොරියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට භාණ්ඩ යැවීමේදී දැරීමට සිදු වන මිල අධික වරාය ගාස්තු, භාණ්ඩ ගාස්තු, තීරු බදු යනාදිය සඳහා වන වියදම් ඉතිරි කරගත හැක. ඔබ මිල දී ගනු ලබන සියලුම මෙට්ට (Mattress) සඳහා අවුරුදු 10ක සහ ග්‍රෑන්ඩ් පා ඔරලෝසු (Grandpa clocks ) සඳහා වසරක සම්පූර්ණ වගකීමක් අප විසින් ලබා දේ.

වගකීම් හිමිකම් ලබාගැනීමට ඔබ කලයුතු වන්නේ ශ්‍රී කාගෝ ආයතනයේ නියෝජිතයෙකු සම්බන්ධ කරගැනීම පමණි.

නිෂ්පාදන වෙත

ගුවන් ටිකට් පත්

ගුවන් ටිකට් පත්

කොරියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ටිකට් පත් අඩුම මිලට අපගෙන් ලබාගන්න..

ශ්‍රී කාගෝ අප විසින් කොරියාවේ වෙසෙන සියලුම ශ්‍රී ලංකිකයන් හට යාමට සහ ඒමට ගුවන් ටිකට්පත් සඳහා සාදරණිය හා සහනදායි මිල ගණන් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු, ඔබට සරිලන විවිධ මිලගණන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව කරා යන සියලුම ගුවන්යානා අප මගින් වෙන්කරවා ගත හැක, මේ ඔබගේ පළමු කොරියානු සංචාරය වුවද නැවත ශ්‍රී ලංකාව බලා යන ගුවන් ගමන සහ නැවත කොරියාව වෙත එන ගමන වුවද වඩාත් පහසු සුරක්ෂිත අඩුම මිලකට ගුවන් ටිකට් පත් ඔබට ලබා දීම අපගේ අරමුණයි.

කොරියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන්.

ඔබ සොයන්නේ අඩු මිලට කොරියාවේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ටිකට් පතක් නම් තවත් ප්‍රමාද නොවී වහාම අප අමතන්න.

අපිට කතාකරන්න